<br><br>On Friday, February 22, 2013, Ilija Iliev <<a href="mailto:strumjan@gmail.com">strumjan@gmail.com</a>> wrote:<br>><br>> Или како и да се вика тоа :)<br>><br>> Извинете што гњавам.<br>><br>> Имам ваква ситуација:<br>
> - сајт-1.мк со повеќејазици кој прикажува сајт-1.мк и сајт-1.мк/хр и сајт-1.мк/ср за соодветните јазици.<br>> - имам доменХР кој сакам да го користам за хрватскиот дел и тој сега пренасочува таму.<br>> - имам доменСР кој сакам да го користам за српскиот дел и тој сега пренасочува таму.<br>
><br>> Но, кога ќе се пренасочи некој таму, по пренасочувањето, ја гледа адресата сајт-1.мк/хр или ср.<br>><br>> Желбата е, и по пренасочувањето да си остане адресата доменХР или доменСР, односно посетителот да не знае дека е пренесен на некоја друга адреса.<br>
><br><br>Мислам дека ќе ти треба за двата дополнителни домени нови виртуелни хостови каде со помош нa mod_proxy ќе ги проксираш потребните работи.<br><br>> Веројатно е можно, јас пробував неколку варијатни кои ги најдов на интернет за решавање со .htaccess и mod_rewrite ама безуспешно.<br>
><br>> Па по препорака на Глиша, да прашам некој кој тоа го знае :)<br>><br>> Значи би сакал да е решението со .htaccess оти едно друго што се нуди со iframe вметнување во индекс страната воопшто не ми се чини дека е паметно.<br>
><br>> Е па тоа е мојот загњав.<br>><br>> Поздрав<br>><br>> --<br>> Ilija Iliev Strumjan<br>><br>> Macedonian Joomla! translation team<br>><br>> Joomla: <a href="http://joomla.mk">http://joomla.mk</a><br>
><br>> Mob.:  +389 77 575 175<br>> Skype ID:  strumjanmk<br>> Google+: <a href="http://gplus.to/strumjan">http://gplus.to/strumjan</a><br>> LinkedIn: <a href="http://mk.linkedin.com/in/strumjan">http://mk.linkedin.com/in/strumjan</a><br>
> Facebook: <a href="http://www.facebook.com/strumjan">http://www.facebook.com/strumjan</a><br><br>-- <br>Sent from Gmail Mobile on my iPhone<br>