<div dir="ltr">Може некој да ме замени за дежурство вечер, да отвори од 7? Ја сигурно нема да можам да стигнам, клучот е кај УФо, он е негде блиску до хаклаб.<br clear="all"><div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>
</div>