<div class="gmail_quote">2013/3/4 Arangel Angov <span dir="ltr"><<a href="mailto:ufo@linux.net.mk" target="_blank">ufo@linux.net.mk</a>></span><br><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Во среда во хаклаб 19ч ќе има кратка презентација за онлајн ресурсите<br>
на 2с.мк и како ги користиме внатре во организацијата. Презентацијата<br>
е повеќе за новите членови на организацијата но доколку некој го<br>
интересира што и како користиме, може да дојде.<br>
<br></blockquote><div><br>Таман направите workshop да го ажурирате/проширите <a href="https://wiki.spodeli.org/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1/Online_">https://wiki.spodeli.org/Хаклаб/Online_</a>присуствo со подетални информации и за пошироката заедница.<br>

<br>-- <br>Glisha<br></div></div>