<div dir="ltr">Update: не сите од книгите се достапни за download, иако се излистани. За некои бара ACM Professional Membership кој се плаќа. Други мора да се читаат online преку некој нивен систем.</div><div class="gmail_extra">
<br><br><div class="gmail_quote">2013/3/9 Andrej T. <span dir="ltr"><<a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr">Минатиот GSoC сите примени студенти добија една година претплата на ACM (Association for Computing Machinery). Денеска видов дека една од работите кои следуваат со претплатата е бесплатно преземање на голем број tech книги од нивната библиотека.<div>

<br></div><div>Направив листа од сите книги кои ги нудат:</div><div><br></div><div><a href="https://gist.github.com/whoeverest/5124120" target="_blank">https://gist.github.com/whoeverest/5124120</a></div><div><br></div><div>
Ако некоја од книгиве ви се види интересна, пратете порака на групава, ќе ја симнам и ќе ви ја пратам на email. :-)</div>
<div><br></div><div>Андреј Т.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br clear="all"><div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / <a href="tel:078%2F426-717" value="+38978426717" target="_blank">078/426-717</a> / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>
</font></span></div></div>
</blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>
</div>