<div dir="ltr">Kudos за иницијативата!</div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2013/3/21 Boris Kuzmanov <span dir="ltr"><<a href="mailto:boriskuzmanov2@gmail.com" target="_blank">boriskuzmanov2@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"><div><div class="h5">
    <div>On 21.03.2013 15:59, Andrej T. wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">Дечкеј,
        <div><br>
        </div>
        <div>Минатата година имаше предавање на ФИНКИ за GSoC, после кое
          дојдоа во Хаклаб доста луѓе од кои некои останаа во заедницата
          - на пример јас. Предлагам оваа година да го повториме целиот
          тој филм и да одржиме пак предавање за Summer of Code како и
          за Слободен Софтвер.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>За ова ќе треба да се договориме кој ќе збори, каде и кога.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Минатата година зборуваа Дамјан, Тамара, Драган и Горјан;
          оваа година говорниците е најлогично да бидат студенти што
          работеа на последниот GSoC, а не зборувале минатата година;
          тоа сме јас, Ана и Јованка. Освен нас, некој ќе треба да
          зборува и за 2с.мк.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Згодно е предавањето да биде пак во некој амфитеатар, ама
          за просторија ќе треба да се договориме со факултетот.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Кога? Откако ние ќе се договориме, ќе им пратиме мејл на
          ФИНКИ. Јас до 1-ви можам било кога, а и после тоа сум океј
          само ќе треба да знам некој ден однапред, да кажам на работа.
          Другите?</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Ping Ана, Јованка. :-)<br clear="all">
          <br>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    <br></div></div>
    Чисто информативно: <br>
    Од 6 - 13.04 има колоквиумска, така да гледајте да биде или во текот
    на следната недела или после колоквиумска, бидејќи ќе има многу
    помал одѕив.<br>
    <br>
    Поздрав<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
    <br>
    <div>-- <br>
      <font color="#999999" face="tahoma, sans-serif" size="6"><span>Boris Kuzmanov</span></font>
      <div><font face="tahoma, sans-serif">Author at <a href="http://IT.com.mk" target="_blank">IT.com.mk</a>
          && WordPress Developer</font></div>
      <div><font face="tahoma, sans-serif">[ <a href="http://linkedin.com/in/bkuzmanov" target="_blank">LinkedIn</a>
          · <a href="https://twitter.com/kuzman0v" target="_blank">Twitter</a>
          · <a href="https://facebook.com/kuzman0v" target="_blank">Facebook</a>
          · <a href="http://kuzmanov.info" target="_blank">Kuzmanov.info</a>
          ]</font></div>
    </div>
  </font></span></div>

<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>