<div dir="ltr">Ана има обврски и нема да стигне да збори на предавањето утре; има некој што може да дојде место неа? Уште некој човек од 2смк или од GSoC луѓето што збореа минатата година?<div class="gmail_extra"><br><br>-- <br>
Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>
</div></div>