<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix">On 03/27/2013 09:08 PM, Dragan Sahpaski
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAOz=2QycPuXBNSUutmm68tGk=RxskELefvePqaTOSwkHf29irg@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div class="gmail_default"
          style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Да секако. Се
          гледаме утре.</div>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
    Здраво Драган,<br>
    ако не се лажам лани збореше дека ќе се пријавиш на postgres. Ме
    интересира што се случи со тоа и би ти бил благодарен доколку
    споделиш некоја информација во случај да си се пријавил и да те
    примиле.<br>
    За жал нема да бидам во Скопје за настанов, па ако не ти е тешко
    пиши овде.<br>
    <br>
    Поздрав,<br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
vladan</pre>
  </body>
</html>