<div dir="ltr">Како помина?</div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2013/3/28 Dragan Sahpaski <span dir="ltr"><<a href="mailto:dragan.sahpaski@gmail.com" target="_blank">dragan.sahpaski@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Стварно мн интересно како се сети.</div>
<div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Не не аплицирав после првиот пат, некако се чуствувам дека сум од другата страна на оградата веќе. Инаку со postgres активно работам на неколку интересни проекти може да збориме за тоа подетално утре.</div>


<div class="gmail_extra"><br clear="all"><div>Cheers,<div>Dragan Sahpaski</div></div><div><div class="h5">
<br><br><div class="gmail_quote">2013/3/27 Vladan Popovic <span dir="ltr"><<a href="mailto:vladanovic@gmail.com" target="_blank">vladanovic@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">  
    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"><div>
    <div>On 03/27/2013 09:08 PM, Dragan Sahpaski
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Да секако. Се
          гледаме утре.</div>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
      </div>
    </blockquote>
    <br></div>
    Здраво Драган,<br>
    ако не се лажам лани збореше дека ќе се пријавиш на postgres. Ме
    интересира што се случи со тоа и би ти бил благодарен доколку
    споделиш некоја информација во случај да си се пријавил и да те
    примиле.<br>
    За жал нема да бидам во Скопје за настанов, па ако не ти е тешко
    пиши овде.<br>
    <br>
    Поздрав,<span><font color="#888888"><br>
    <pre cols="72">-- 
vladan</pre>
  </font></span></div>

</blockquote></div><br></div></div></div></div>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>