<div dir="ltr">2013/4/7 Tamara Dancheva <span dir="ltr"><<a href="mailto:tamaradanceva19933@gmail.com" target="_blank">tamaradanceva19933@gmail.com</a>></span><br><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex">
Ќе може ли да ми кажете дали има организиран настан за разгледување на проектите и слично, и во колку саат? Беше спомнато за време на презентацијата  за ФИНКИ да дојдеме утре ако сме заинтеересирани па затоа прашувам. <br>

<br></blockquote></div><br>Ќе има, да, од 19 часот па натака.<br clear="all"><div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>
</div></div>