<div dir="ltr">2013/4/11 Newk <span dir="ltr"><<a href="mailto:newkdukem@gmail.com" target="_blank">newkdukem@gmail.com</a>></span><br><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr"><div><div>Со цел да го добиеме пакетот, би требало да платиме царина и лежарина, со естимација од 2000-2500 денари. <br>
</div></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><div><div><div><div><div><div><br></div></div></div></div></div></div></font></span></div></blockquote></div><br>Јеботе, колку е царина за промотивен материјал?! Ако нема начин да избегнеме, пари од сметка? Кој може тоа да го среди?<br clear="all">
<div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>
</div></div>