<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">On 04/11/2013 02:34 PM, Andrej T.
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAHi-_SR4wrBgoSiqNiHj3yHOAkYS4Jf==uRqvRqR+ON7uo5QOg@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">2013/4/11 Newk <span dir="ltr"><<a
            moz-do-not-send="true" href="mailto:newkdukem@gmail.com"
            target="_blank">newkdukem@gmail.com</a>></span><br>
        <div class="gmail_extra">
          <div class="gmail_quote">
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
              .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
              <div dir="ltr">
                <div>
                  <div>Со цел да го добиеме пакетот, би требало да
                    платиме царина и лежарина, со естимација од
                    2000-2500 денари. <br>
                  </div>
                </div>
                <span class="HOEnZb"><font color="#888888">
                    <div>
                      <div>
                        <div>
                          <div>
                            <div>
                              <div><br>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </font></span></div>
            </blockquote>
          </div>
          <br>
          Јеботе, колку е царина за промотивен материјал?! Ако нема
          начин да избегнеме, пари од сметка? Кој може тоа да го среди?<br
            clear="all">
          <div><br>
          </div>
          -- <br>
          Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Ossm-members mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a>
</pre>
    </blockquote>
    Колку што знам, царината зависи од цената на продуктите и не би
    требало да е висока, ама скапа е лежарината, мене од FedEx ми бараа
    нешто како 1000ка од ден. Од друга страна, ако е ветено дека пакетот
    ќе стигне бесплатно, може да мѕ се пише на испраќачот да ги подмири
    трошоците, пошто кај мене тоа успеа :)<br>
  </body>
</html>