<div dir="ltr"><div><div><div>Здраво, <br></div>Кој е моментално во хаклаб и го чита мејлов може, доколку сака, да постави една конзерва од кафе, да ја означи со „За царина“ и да ја постави на видно место. Кога ќе се соберат доволно сретства за да ја платиме царината, ќе отидеме и ќе го земеме пакетот. <br>
<br></div>Поздрав, <br></div>Никола Демерџиев<br><div><div><br><div class="gmail_extra">-- <br><div dir="ltr"><div><div><font size="1">Nikola <b>Newk</b> Demerdjiev</font><br></div><font size="1"><br></font></div><font size="1">One of many mindless mirrors</font><br>
</div>
</div></div></div></div>