<div dir="ltr"><div>>Освен дискусијата, што точно се случува со ова?<br><br></div>Сѐ додека не се реши дали ќе дадеме пари за царина и лежарина, ништо друго не може да се случува. <br><div><div><div><div><div><div><span class=""><font color="#888888"></font></span></div>
</div></div></div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2013/4/15 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com" target="_blank">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">2013/4/11 Newk <span dir="ltr"><<a href="mailto:newkdukem@gmail.com" target="_blank">newkdukem@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div class="im"><div><div>Драги пријатели и останати, <br>Пред малку ми јавија дека промотивниот материјал за Google Summer of Code е задржан на царина. Со цел да го добиеме пакетот, би требало да платиме царина и лежарина, со естимација од 2000-2500 денари. <br>


</div>Discuss.<br><br></div></div><div class="im"><font size="1">One of many mindless mirrors</font><br>
</div></div></div></blockquote></div><br><br></div><div class="gmail_extra">Освен дискусијата, што точно се случува со ова?<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br><br><br></font></span></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><div class="gmail_extra">
-- <br>Igor
</div></font></span></div>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><div dir="ltr"><div><div><font size="1">Nikola <b>Newk</b> Demerdjiev</font><br></div><font size="1"><br></font></div><font size="1">One of many mindless mirrors</font><br>
</div>
</div>