<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">2013/4/11 Newk <span dir="ltr"><<a href="mailto:newkdukem@gmail.com" target="_blank">newkdukem@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div>Драги пријатели и останати, <br>Пред малку ми јавија дека промотивниот материјал за Google Summer of Code е задржан на царина. Со цел да го добиеме пакетот, би требало да платиме царина и лежарина, со естимација од 2000-2500 денари. <br>

</div>Discuss.<br><br></div><font size="1">One of many mindless mirrors</font><br>
</div></div></blockquote></div><br><br></div><div class="gmail_extra">Освен дискусијата, што точно се случува со ова?<br><br><br></div><div class="gmail_extra">-- <br>Igor
</div></div>