<p dir="ltr"><br>
On Apr 16, 2013 2:34 AM, "Aleks" <<a href="mailto:aleks@slobodensoftver.org.mk">aleks@slobodensoftver.org.mk</a>> wrote:<br>
><br>
> Ова пакетот од GSoC по автоматизам нѝ следува/го праќаат ?</p>
<p dir="ltr">Ниш не следува по автоматизам.</p>
<p dir="ltr">Ова го нарачавме јас и њук како поддршка на промотивните настани.</p>
<p dir="ltr">Поздрав,<br>
Стама</p>