<div dir="ltr"><div><div>Ако се собериме за четврток ќе дојдам во четврток. Ако не со Андреј во петок. <br></div>Ама во секој случај сметајте ме и мене за смештај.<br><br></div>Јованка<br></div><div class="gmail_extra"><br>
<br><div class="gmail_quote">2013/4/18 Andrej T. <span dir="ltr"><<a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr">2013/4/18 Arangel Angov <span dir="ltr"><<a href="mailto:ufo@linux.net.mk" target="_blank">ufo@linux.net.mk</a>></span><br><div class="gmail_extra"><div class="im"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex">

<div dir="ltr"><div><div><div>можете да пишете реплај на мојата порака на листата или ако не сте таму, можам да пишам ја за вас ако се соберете повеќе луѓе, само пишете датуми и колку сте, најверојатно Марко од Белград ќе резервира соби.</div>

</div></div></div><div class="gmail_extra"><div><div><br></div></div></div></blockquote></div><br></div>Јас ќе дојдам во петок, 26-ти, ако моеш пиши на листата, да не се брукам со српскиот. :-D</div><div class="gmail_extra">

<br></div><div class="gmail_extra">Инаку некој за идење у петок? Со автобус, пошто ја неам кола нели. Ако тој другиот има може и така.<div class="im"><br clear="all"><div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / <a href="tel:078%2F426-717" value="+38978426717" target="_blank">078/426-717</a> / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>
</div></div></div>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>