<div dir="ltr"><div><div><div>Здраво Кристијан,<br><br></div>Следниот викенд повеќето од луѓето се на регионален собир во Белград (<a href="http://nsnd.org" target="_blank">nsnd.org</a>), меѓутоа хаклбот си има дежурен и во коодринација со него<br>

</div>може да се организира настанов во КИКА.<br><br></div><div>Колку што гледам на списокот Висар е дежурен таа недела, така што со него ќе се координирате за настанов.<br><b><a href="https://wiki.spodeli.org/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#.D0.9B.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0_.D0.BD.D0.B0_.D0.B4.D0.B5.D0.B6.D1.83.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0">https://wiki.spodeli.org/Хаклаб/Дежурства#.D0.9B.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0_.D0.BD.D0.B0_.D0.B4.D0.B5.D0.B6.D1.83.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0</a><br>
<br></b></div><div>Колку луѓе отприлика мислите дека ќе има и што друго би ви било потребно?<br><br></div><div>Поздрав,<br></div><div>Игор<br></div><div><br></div><br></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">
2013/4/18 Кристијан Трајковски <span dir="ltr"><<a href="mailto:trajkovski.kiko@gmail.com" target="_blank">trajkovski.kiko@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr"><div>Здраво,<br>Јас сум Кристијан, веб и game developer.<br><br>Следниот викенд (26-28) април ќе се одржува ludum dare, онлајн натпревар за развој на игри <a href="http://www.ludumdare.com/compo/rules/" target="_blank">http://www.ludumdare.com/compo/rules/</a> <br>

<br>За сите игри на наптреварот ќе мора да биде прикачен и сорс код кој ќе биде јавен. Ќе бидат организирани и real world собири (<a href="http://www.ludumdare.com/compo/2013/04/04/real-world-ludum-dare-26-gatherings/" target="_blank">http://www.ludumdare.com/compo/2013/04/04/real-world-ludum-dare-26-gatherings/</a>) па мој предлог е да се организира таков собир и во хаклабот. </div>

<div>Ретко има било какви настани во врска со game development кај нас (само Global game jam) па би било добро да се направи нешто во врска со тоа.<br><br>Мислења, заинтересирани?</div><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
<div><div><br></div><div><br></div>-- <br>Кристијан Трајковски<br>
</div></font></span></div>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Igor
</div>