<div dir="ltr"><div><div>Само што се слушнав со Сандра. <br></div>Ми кажа дека се мора да се среди на аеродром. Тие не можат ништо да направат. Шалтерот работел од 8:30 до 15 часот.<br></div><div>Дали ќе може некој утре (од тие што имаат кола), да одиме и да ја средиме работава?<br>
<br></div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2013/4/24 Aleks <span dir="ltr"><<a href="mailto:aleks@slobodensoftver.org.mk" target="_blank">aleks@slobodensoftver.org.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div class="im">On 24.04.2013 00:59, Arangel Angov wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Фалат 1000 денари, ако некој може да донира ОК, ако не добивме некои пари<br>
од луѓето од RIPE и ISOC како донации за КИКА и јас предлагам да се покрие<br>
пакетов со нив ако нема никој нешто против.<br>
<br>
</blockquote>
<br></div>
Од луѓето од RIPE и ISOC се имаат собрано 5160 ден + 10 €, кај мене се парите<div class="im"><br>
<br>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Во иднина ве молам да не нарачувате ствари на адреса на хаклаб кога се<br>
откажувате од одговорноста после првата препрека (и не њук не зборам само<br>
за тебе).<br>
<br>
</blockquote>
<br></div>
+1<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
<br>
-- <br>
Aleksandar (Aleks) Lazarov<br>
- Student at the Faculty of Electronic Engineering and Information Technologies, section for Electronics, Radio Engineering and Signal Processing<br>
- Member of the Free Software Macedonia Organization<br>
- Ham Radio operator (Z32AL)<br>
- GNU/Linux user.<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.<u></u>org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/<u></u>listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>