<p dir="ltr">Пакетот е поднигнат.<br>
Освен парите собрани за таа намена се потрошија плус 1478 ден.</p>
<div class="gmail_quot<blockquote class=" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>>Само што се слушнав со Сандра. <br><div>>Ми кажа дека се мора да се среди на аеродром. Тие не можат ништо да направат. Шалтерот работел од 8:30 до 15 часот.<br>
</div>>Дали ќе може некој утре (од тие што имаат кола), да одиме и да ја средиме работава?<br>
</div><br>А не може по телефон тоа?<br></div>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></div>