<p dir="ltr">Во пакетот има  20 пенкала 50 налепници и 2 маици.<br>
За царина се дадоа 1276 ден + провизија 35 ден. и на карго 1587 ден.<br>
Собрани пари за пакетот имавме 1470 ден.</p>
<div class="gmail_quote">On Apr 25, 2013 3:10 PM, "Georgi Stanojevski" <<a href="mailto:glisha@gmail.com">glisha@gmail.com</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
> Пакетот е поднигнат.<br>
> Освен парите собрани за таа намена се потрошија плус 1478 ден.<br>
<br>
Значи bottom line се потрошија 70 евра пари од заедницата за што?<br>
<br>
--<br>
Glisha<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div>