<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2013/5/8 Arangel Angov <span dir="ltr"><<a href="mailto:ufo@linux.net.mk" target="_blank">ufo@linux.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div dir="ltr"><div class="gmail_extra">Потсетник, ова е вечер, ако ве интересира што се случува со хаклабот дојдете. Ако не ќе пробаме да дигнеме hangout валјда и ќе го пуштиме линкот на IRC.<br></div></div></blockquote>

<div><br></div><div>и уште еднаш апел ве молам дојдете 10 мин пред состанокот за да почнеме на време.<br><br></div><div>фала. <br></div></div></div></div>