<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="im"><div class="gmail_extra">
<div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
За првото дали може да ја сликам студентската легитимација бидејќи има година на издавање и на истекување (2015),</blockquote></div></div></div></div></blockquote></div><br></div><div class="gmail_extra" style>Честито, пред тебе е интензивно и интересно лето :)</div>
<div class="gmail_extra" style><br></div><div class="gmail_extra" style>Потребна ти е само потврда за редовен студент со датумот кој е назначен во GSoC FAQ. Другиот документ само треба да го потпишеш. Тој генерално кажува дека не треба Google да го превземат пријавувањето на данок бидејќи не живееш во USA и не си USA граѓанин.</div>
<div class="gmail_extra" style><br></div><div class="gmail_extra" style>Среќно!</div></div>