<div dir="ltr">+2 (јас и Саше) сместување за петок и сабота вечер, би тргнале назад во недела<div style>околу пладне. Можеме да земеме уште двајца/тројца со нас во кола.</div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">

2013/6/4 Gorgi Kosev <span dir="ltr"><<a href="mailto:gorgi.kosev@gmail.com" target="_blank">gorgi.kosev@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div dir="ltr">+2 - сместување за петок вечер, сабота вечер. Се враќаме во недела сабајле<div><br></div><div>превоз не треба :)</div></div><div class="HOEnZb"><div class="h5"><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">

2013/6/3 Vladan Popovic <span dir="ltr"><<a href="mailto:vladanovic@gmail.com" target="_blank">vladanovic@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div>On 01/06/2013 22:39, Damjan Georgievski wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Пишете овде кој иде, кој му треба соба во хотелот, и кој има превоз до<br>
Струга (и кога).<br>
</blockquote>
<br>
<br></div>
Јас се враќам во недела вечер и би ми било најдобро доколку се враќам со некој од вас.<br>
Имам во понеделник административни срања би останал инаку во Струга.<br>
Треба и сместување, ќе пишеме тоа на нснд листата денес веројатно.<span><font color="#888888"><br>
<br>
-- <br>
vladan</font></span><div><div><br>
<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.<u></u>org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/<u></u>listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>
</div></div><br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>