<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">2013/6/12 Vladan Popovic <span dir="ltr"><<a href="mailto:vladanovic@gmail.com" target="_blank">vladanovic@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div class="im"><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
*сајтче*<br>
<a href="http://stream1.gifsoup.com/view6/3677631/my-cousin-vinny-identical-o.gif" target="_blank">http://stream1.gifsoup.com/<u></u>view6/3677631/my-cousin-vinny-<u></u>identical-o.gif</a><br>
<br>
<br>
--<br>
ннвц<br>
</blockquote>
<br></div>
*сајтче* со пријавување на големина, боја, најавување со oauth, openid, регистрација, ово, оно ... или google docs да се вметне само во *статичка* страна со дизајнот на маичката и посебен дизајн за секоја страна :)<br>
<br></blockquote></div><br>Ова се прави прилично лесно со Wordpress+woocommerce <br><br><a href="http://www.woothemes.com/woocommerce/">http://www.woothemes.com/woocommerce/</a><br><br></div><div class="gmail_extra">Ако почне некој би можел да му помогнам, пошто со Гоце го имаме правено ова.<br>
<br></div><div class="gmail_extra">Нешто во стилот на <br><a href="http://shop.fsf.org/">http://shop.fsf.org/</a><br><a href="https://supporters.eff.org/shop">https://supporters.eff.org/shop</a><br><br></div><div class="gmail_extra">
Ова ќе биде корисно за сите поддржувачи на слободен софтвер, кика, нснд и сл, да си нарачаат налепници, маички, и сл а за нас би помогнало да има некако основен приход за одржување на<br></div><div class="gmail_extra">инфраструктурата на 2смк и кика.<br>
<br></div><div class="gmail_extra">Значи?<br></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><br>-- <br>Igor
</div></div>