<div dir="ltr">Ок, јас сум дежурна таа недела, а имам неколку активности кои сакам да се случуваат за тие денови. Можам да позајмувам од работа единствено таа недела да се случуваат работите, би требало да не е проблем.</div>
<div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2013/6/20 Jovanka Gulicoska <span dir="ltr"><<a href="mailto:jovanka.gulicoska@gmail.com" target="_blank">jovanka.gulicoska@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr"><div><div><div><div><div><div>Хелоу,<br><br></div>на братучеда ми ќе и е потребен проектор од 1-ви до 8-ми Јули. <br></div></div>Многу скапо и бараат за да изнајми, па рече дека е подобро нас да ни даде пари отколку на некој друг. :)<br>

</div>Што да и одговорам, зошто сепак станува збор за 7 дена?<br></div><div><br></div>Поздрав,<br></div>Јованка<br></div>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>