<div dir="ltr"><div>>> Тоа што ти сега го предлагаш во суштина е coworking space за кој што</div><div>>> нема да се плаќа. Тоа е нонсенс.</div><div>> се слагам со ова у принцип.</div><div class="gmail_extra">
<br>Да, ова држи вода. Ако се покаже дека има интерес за иницијативата, треба заинтересираните барем да ги покријат трошоците што ги направиле, за тоа се слагам.</div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">
Од понеделник планирам да доаѓам преку ден по неколку саати преку ден, ќе им спомнам на неколку другари да ми прават друштво. Ковач исто спомна дека би дошол, Дамјан не се изјасни. Ќе видиме дали воопшто има заинтересирани луѓе за концептот, па ако има - ќе мислиме понатака што и ќе се договараме на состаноци.<br>
<div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>
</div></div>