<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:courier new,monospace">Да. 2с.мк нема капацитет да регистрира проект од јавен интерес во министерство за правда.<br></div></div><div class="gmail_extra"><br><br>

<div class="gmail_quote">2014-02-24 10:09 GMT+01:00 Mite Mitreski <span dir="ltr"><<a href="mailto:mitemitreski@gmail.com" target="_blank">mitemitreski@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div dir="ltr">Мислам дека еднаш го дискутиравме ова.<br> Проблемот беше(најверојатно уште е) што е тешко да се доби таков статус и само неколку институции во МК го имаат тоа.</div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div dir="ltr"><span style="font-family:arial;font-size:small">Cheers</span>,<br><br>Mite Mitreski<br><br> <br><font color="#666666">Java User Group Macedonia (JUGMK)<br><a href="http://jug.mk" target="_blank">http://jug.mk</a> | <a href="tel:%2B38975236045" value="+38975236045" target="_blank">+38975236045</a> | <a href="http://blog.mitemitreski.com/" target="_blank">http://blog.mitemitreski.com/</a><br></font></div></div>
<br><br><div class="gmail_quote">2014-02-23 22:43 GMT+01:00 Dalibor Nasevic <span dir="ltr"><<a href="mailto:dalibor.nasevic@gmail.com" target="_blank">dalibor.nasevic@gmail.com</a>></span>:<div><div class="h5"><br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Здраво,<br>
<br>
Дали има некој правник што може да се распраша дали може Хаклаб КИКА да<br>
добие потврда за донациите да можат да се пријават како даночно<br>
ослободување во Годишна Даночна Пријава (ГДП)?<br>
<br>
Колона 19 од ГДП вика дека даночното ослободување по основ на донации е<br>
до 24.000 ден, а колку што имам инфо, тоа одобрение треба да се добие од<br>
министерство за правда.<br>
<br>
Поздрав,<br>
<br>
Далибор<br>
<div><div>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div></div></div><br></div>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><div dir="ltr">Misha Popovikj<br></div>
</div>