<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2014-02-27 12:24 GMT+01:00 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com" target="_blank">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span>:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">2014-02-27 9:26 GMT+01:00 Ana Risteska <<a href="mailto:a.risteska@gmail.com">a.risteska@gmail.com</a>>:<br>
<div class="">> Бидејќи за Outreach програмата е пријавувањето е до 19. март, дали ќе може<br>
> во понеделник, 3. март,<br>
> веројатно околу 19ч. да се убациме во програмата наместо Прва помош и да<br>
> презентираме? Или во<br>
> вторник?<br>
<br>
</div>Понеделник во 19 часот е одличен термин.<br>
<div class=""><br>
<br>
> Ова е уште една можност за промоција на хаклабот како позитивен пример за<br>
> простор каде мажите и<br>
> жените заедно активно соработуваат и споделуваат знаење (како што сме пишале<br>
> и во настанот) :)<br>
><br>
> Што велите?<br>
<br>
</div>Слободно! Слободен софтвер се бори женски повторно?<br></blockquote><div><br></div><div>Mхм да :) Супер, ќе пратам тогаш флаерче за споделување деновиве.<br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


<br>
Поздрав,<br>
Стама<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div><br></div></div>