<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Much more healthier socializing with mailing lists (thunderbird or
    other client) then бф.<br>
    Прв ден од деактивирање на фб акаунтот, пораат се чувстуем<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">On 03/25/2014 08:39 AM, Marko Doda
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CADiZ=3Aef1so4etFfNSr4JToTos5zOLWrmHpnjigwnk91WdfLw@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">>> Имаат постувано и линкови до КИКА на
        настанот. Претпоставувам дека се со некој во контакт, ама затоа
        што не го видов ова постувано тука, мислам дека е убаво да го
        види ако сака некој да ги посети и да учествува во дискусијата
        или само да го погледне (пак) филмот :).<br>
        Јас ќе го пуштам филмот, заборавив да пишам на листа. Дојдете
        поради дискусијата, верувам дека повеќе присутни ќе бидат од
        општествени науки и фино би било да се објаснат работи на лаички
        начин.</div>
      <div class="gmail_extra">
        <br>
        <br>
        <div class="gmail_quote">2014-03-24 23:57 GMT+01:00 Tamara
          Atanasoska <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:tamara.atanasoska20@gmail.com"
              target="_blank">tamara.atanasoska20@gmail.com</a>></span>:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div dir="ltr">Здраво,
              <div><br>
              </div>
              <div>Отворен Куфер се група која се занимава со
                најразлични теми кои ги засегаат младите (и
                општеството). Најчесто прават проекции и дискусии.</div>
              <div><br>
              </div>
              <div>Овој пат решиле да прават настан за слободен софтвер.</div>
              <div><br>
              </div>
              <div>Од настанот на Фб: </div>
              <div><span style="color:rgb(20,24,35);font-family:'lucida
grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;line-height:16.639999389648438px"><a
                    moz-do-not-send="true"
href="https://www.facebook.com/events/663513170353247/?notif_t=plan_user_invited"
                    target="_blank">https://www.facebook.com/events/663513170353247/?notif_t=plan_user_invited</a></span><br>
              </div>
              <div><span style="color:rgb(20,24,35);font-family:'lucida
grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;line-height:16.639999389648438px"><br>
                </span></div>
              <div>
                <div><span
                    style="color:rgb(20,24,35);font-family:'lucida
grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:13px;line-height:16.639999389648438px">Овој
                    петок сакаме да позборуваме на тема слободен
                    софтвер.</span></div>
              </div>
              <br style="color:rgb(20,24,35);font-family:'lucida
grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:13px;line-height:16.639999389648438px">
              <span style="color:rgb(20,24,35);font-family:'lucida
grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:13px;line-height:16.639999389648438px">Revolution
                OS е документарен филм кој ја опишува историјата на
                движењето за слободен софтвер од раните почетоци во
                80-тите години. Иако Windows на Microsoft стана
                најраспространетиот оперативен систем, неговата строга
                политика за лиценцирање, примена и дистриб</span><span
                style="display:inline;color:rgb(20,24,35);font-family:'lucida
grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:13px;line-height:16.639999389648438px">уција
                многу експерти ја сметаат за проблематична. <br>
                <br>
                На тој начин, започнува движењето „Open Source Movement“
                кое се заснова на верувањето дека компјутерскиот софтвер
                треба да биде слободен и во економска и во интелектуална
                смисла. Како резултат на тоа, Линус Торвалдс, создаде
                нов оперативен систем наречен Линукс, слободен софтвер
                кој многу програмери го сметаат за значително супериорен
                во однос на Windows.<br>
                <br>
                Проекцијата ќе трае 85 минути, потоа следи дискусија.<br>
                Се гледаме во 5 и 5! :)</span>
              <div><span
                  style="display:inline;color:rgb(20,24,35);font-family:'lucida
grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:13px;line-height:16.639999389648438px"><br>
                </span></div>
              <div><span
                  style="display:inline;color:rgb(20,24,35);font-family:'lucida
grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:13px;line-height:16.639999389648438px">_______________________________</span></div>
              <div><span
                  style="display:inline;color:rgb(20,24,35);font-family:'lucida
grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:13px;line-height:16.639999389648438px"><br>
                </span></div>
              <div><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma,
                  verdana, arial, sans-serif"><span
                    style="line-height:16.639999389648438px">Имаат
                    постувано и линкови до КИКА на настанот.
                    Претпоставувам дека се со некој во контакт, ама
                    затоа што не го видов ова постувано тука, мислам
                    дека е убаво да го види ако сака некој да ги посети
                    и да учествува во дискусијата или само да го
                    погледне (пак) филмот :).</span></font></div>
              <div><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma,
                  verdana, arial, sans-serif"><span
                    style="line-height:16.639999389648438px"><br>
                  </span></font></div>
              <div><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma,
                  verdana, arial, sans-serif"><span
                    style="line-height:16.639999389648438px">Поздрав</span></font></div>
            </div>
            <br>
            _______________________________________________<br>
            Ossm-members mailing list<br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members"
              target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
            <br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Ossm-members mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>