<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div class="">> Во петок и сабота (11-12.04) се одржува Rails Girls и ни треба проектор.<br>

><br>
> Дали може да го земам проекторот од хаклаб или ќе биде потребен за во<br>
> сабота?<br>
<br>
</div>Земи и флаери има во плакарот во Кујна.<br>
<br>
Инаку знате дека и ти и Далибор и кој таму уште ќе биде ментор од<br>
Хаклаб треба еден слајд да посветите на Хаклаб независно за што е<br>
темата. :)<br clear="all"></blockquote></div><br></div><div class="gmail_extra">Проекторот е на 2смк, не на хаклаб :)<br><br><a href="http://railsgirls.com/skopje">http://railsgirls.com/skopje</a> ќе не стават во Friends?<br>
<br></div><div class="gmail_extra">-- <br>damjan
</div></div>