<div dir="ltr">Здраво,<div><br></div><div>Дали може да ми кажете денес официално дали хаклабот ке ни биде достапен за Ludum Dare евентот викендов?</div><div>За да можеме да ги известиме сите заинтересирани.</div><div><br></div>
<div>Поздрав,</div><div>Мартин</div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2014-04-22 15:44 GMT+02:00 Martin Pupkov <span dir="ltr"><<a href="mailto:martin.pupkov@gmail.com" target="_blank">martin.pupkov@gmail.com</a>></span>:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Здраво Дамјан,<div><br></div><div>Од хаклабот би ни требало само просторот и интернет конекција ништо повеќе..</div>
<div>Во однос на капацитетот би биле 10 до 15 души максимум.</div><div><br></div><div>Поздрав,</div>
<div>Мартин</div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2014-04-22 15:33 GMT+02:00 Damjan Georgievski <span dir="ltr"><<a href="mailto:gdamjan@gmail.com" target="_blank">gdamjan@gmail.com</a>></span>:<div>
<div class="h5"><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div>> Овој викенд (26-28) април ќе се одржува ludum dare, онлајн натпревар за<br>
> развој на инди игри каде што на крајот се прикачува и целиот source code и е<br>
> достапен јавно да се прегледува.<br>
> (Повеќе инфо за настанот овде: <a href="http://www.ludumdare.com/compo/rules/" target="_blank">http://www.ludumdare.com/compo/rules/</a> )<br>
><br>
> Исто така ке бидат организирани и real world собири<br>
> (<a href="http://www.ludumdare.com/compo/2014/02/17/real-world-ludum-dare-29-gatherings/" target="_blank">http://www.ludumdare.com/compo/2014/02/17/real-world-ludum-dare-29-gatherings/</a>)<br>
> па размислувавме дали е можно да се организира ваков собир и во хаклабот?<br>
<br>
</div>што се однесува до мене може во хаклаб - ако никој нема против.<br>
<br>
што точно ќе ви треба од хаклабот?<br>
ваљда си бил во хаклаб и знаеш кои му се капацитетите<br>
<span><font color="#888888"><br>
<br>
--<br>
damjan<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</font></span></blockquote></div></div></div><br></div>
</blockquote></div><br></div>