<div dir="ltr"><div><div><div><div>Ќе оди некој со кола накај Струга?<br><br></div>Ако да, дај да се договориме за одење, да се искомбинираме некако.<br></div>Ако не, да знам дали треба да резервирам карти за комбе?<br><br>
</div>Поздрав,<br></div>Јованка<br><div><div><div><div><div><div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2014-06-03 13:20 GMT+02:00 Jovanka Gulicoska <span dir="ltr"><<a href="mailto:jovanka.gulicoska@gmail.com" target="_blank">jovanka.gulicoska@gmail.com</a>></span>:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Дечки,<br><br>ајде кажвете кој ќе идет, за да се јавам и да кажам бројка. <br><br></div>Јованка<br>
</div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2014-05-26 11:16 GMT+02:00 Andrej T. <span dir="ltr"><<a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>></span>:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div class="h5"><div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">2014-05-26 9:56 GMT+02:00 Mite Mitreski <span dir="ltr"><<a href="mailto:mitemitreski@gmail.com" target="_blank">mitemitreski@gmail.com</a>></span>:<br>


<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">најверојатно +1, </div><div class="gmail_extra"><div><div dir="ltr"><br></div></div><div class="gmail_quote">


<div><div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

+1<br></blockquote></div></div></div></div></blockquote></div><br clear="all"><div>Пријавете се и на НСНД мејлинг листата, да не мислат странците дека никој нема да доаѓа. :-) </div><div><div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / <a href="tel:078%2F426-717" value="+38978426717" target="_blank">078/426-717</a> / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>
</div></div></div>
<br></div></div><div class="">_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></div></blockquote></div><br></div>
</blockquote></div><br></div></div></div></div></div></div></div></div>