<div dir="ltr"><a href="https://wiki.spodeli.org/Хаклаб/Дежурства">https://wiki.spodeli.org/Хаклаб/Дежурства</a><div><br></div><div>Ова е листата на луѓето кои треба да дежураат во хаклаб до крајот на септември. Ако некој од вас се наоѓа на листава, а не е во можност да ја изполнува обрвската која ја превземал, без лутење (или можеби со малку лутење) го замолувам да се тргне од неа и привремено нека ме стави мене дежурен за неговата недела, па ќе видиме понатаму.</div>
<div><br></div><div>Андреј.<br clear="all"><div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>
</div></div>