<p dir="ltr">Чекај, собрани се 30k, и викаш failure? Не разбирам. </p>
<div class="gmail_quote">On Nov 15, 2014 5:39 PM, "Andrej T." <<a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com">andrejtrajchevski@gmail.com</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2014-11-13 16:52 GMT+01:00 Andrej T. <span dir="ltr"><<a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Ако експериментот се покаже како успешен, може да го повторуваме на секои три месеци or so.</blockquote></div><br></div><div class="gmail_extra">Also, I declare the experiment a failure. Не дека не треба да го повториме, ама немаше ефект, само еден човек плати (во живо). Може уште еднаш да пробаме за некој месец or so.<br></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><br>-- <br><div>Андреј Трајчевски / <a href="tel:078%2F426-717" value="+38978426717" target="_blank">078/426-717</a> / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a></div>
</div></div>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div>