<div dir="ltr"><div><div>Сакам на блог да напишам за Хаклаб во 2014-та: што правевме, какви иницијативи имавме, што се смени..<br><br><a href="https://etherpad.mozilla.org/Kr1X1VTPOG">https://etherpad.mozilla.org/Kr1X1VTPOG</a><br><br></div>Што ќе ви текне, додадете го таму. Курсевите што ги држевме, електрониката што ја излемивме, кодовите на Github, сѐ тоа.<br><br></div><div>Андреј Т.<br></div><div><br>-- <br><div class="gmail_signature">Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a></div>
</div></div>