<div dir="ltr"><div>Денес (среда, 21.01) во 18:30ч. во Хаклаб ќе наминат претставници од МОФ, имаат некаква идеја за хакатон па сакаат се договориме, дали сме заинтересирани да учествуваме, менторираме и тн.<br><br></div>Јас ќе бидам таму, кој сака нека помине, ќе биде отворено.<br clear="all"><div><div><div><div><div><br>-- <br><div class="gmail_signature">Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a></div>
</div></div></div></div></div></div>