<div dir="ltr"><div>Се договоривме дека ќе има 48 часовен хакатон, најверојатно на 21-22ри февруари, од МОФ ќе се грижат за логистиката, промоција и тн. а ние ќе треба да менторираме.<br><br></div><div>Ќе се пријавуваат студенти кои ќе изработуваат апликации од областа на високото образование, пример: „пријави го професорот кој доцни“ и слично. Софтверот кој ќе биде изработен ќе биде слободен. МОФ ќе обезбедат простор, храна и пијалоци.<br><br></div><div>Дел од буџетот е предвиден за КИКА.<br><br></div><div>Треба да им пратиме:<br></div><div>- Во рамки на буџетот, кои награди би биле давани на учесниците / победниците<br></div><div>- Кој се пријавува да биде ментор (веб сајтови или мобилни апликации во веб технологии)<br><br>Тоа.<br></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-01-21 12:37 GMT+01:00 Andrej T. <span dir="ltr"><<a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Денес (среда, 21.01) во 18:30ч. во Хаклаб ќе наминат претставници од МОФ, имаат некаква идеја за хакатон па сакаат се договориме, дали сме заинтересирани да учествуваме, менторираме и тн.<br><br></div>Јас ќе бидам таму, кој сака нека помине, ќе биде отворено.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br clear="all"><div><div><div><div><div><br>-- <br><div>Андреј Трајчевски / <a href="tel:078%2F426-717" value="+38978426717" target="_blank">078/426-717</a> / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a></div>
</div></div></div></div></div></font></span></div>
</blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><div class="gmail_signature">Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a></div>
</div>