<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <font face="Ubuntu">Здраво,<br>
      VapourApps е нова StartUp компанија од Македонија посветена на
      изработка на решение за приватен клауд, со повеќе интегрирани open
      source апликации. Основата е OpenStack и целиот софтвер ќе биде
      слободен.<br>
      <br>
      Имаме потреба од:<br>
      1. Систем администратор<br>
       - администрација на OpenStack клауд системи,<br>
       - работа со Puppet/ZeroMQ/SaltStack,<br>
       - менаџирање на имиџи од предефинирани Gnu/Linux аплајанси.<br>
      2. Помлад програмер<br>
       - Python/Django бекенд програмирање,<br>
       - автоматизирано провизионирање на виртуелни сервери,<br>
       - изработка на APIја за OpenStack и Gnu/Linux аплајанси.<br>
      <br>
      Потребни квалификации:<br>
      - Желба за работа со GNU/Linux, FreeBSD, OpenStack;<br>
      - Предходно работно искуство не е неопходно.<br>
      <br>
      Заинтересираните нека ми пишат на:
      <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:ljupco.vangelski@vapour-apps.com">ljupco.vangelski@vapour-apps.com</a><br>
      <br>
      Исто така, ако сте заинтересирани од било кој друг аспект за
      нашиот проект - слободно можете да ме контактирате.<br>
      <br>
      Поздрав,<br>
      Љупчо<br>
    </font><br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Љупчо Вангелски

</pre>
  </body>
</html>