<div dir="ltr"><div><div>Колку што се сеќавам, треба да има проектор, но треба да се бараат далечински управувачи од чуварите. Интернет мислам и дека воопшто нема. Тепко идеше логирањето на мрежата на електро последен пат кога бев таму.<br><br></div>Поздрав,<br></div>Благоја<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-02-13 15:22 GMT+01:00 Damjan Velickovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:damjan.velickovski@gmail.com" target="_blank">damjan.velickovski@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Здраво дечки,<div><br></div><div>знам дека знаете што се дешава со окупациите, па само ќе ве известам околу моменталната ситуација.</div><div><br></div><div>Поради тоа што мислам дека е протребно да се работи на практични работи и да се создаваат ад-хок работни групи кои би работеле на она што сакаат во моментот, успеав да издејствувам да се обезбеди посебна просторија во која ова може да се одвива непречено.</div><div><br></div><div>Сакам да ве поканам сите кои сакате да не поддржите и сакате да работиме нешто слободно да дојдете. Давајте предлози што се како може да се организира и мислам дека сите заедно може да најдеме интересни идеи за работа. Бројот на собата кажаа дека е 110, но мислам дека не се баш сигурни така да ќе ве известам за локацијата накнадно. Во секој случај ќе ставиме натпис за да се пронајде полесно.</div><div><br></div><div>Во поглед на класични предавања, јас мислам дека е во ред да се оддржуваат во таа просторија доколку се согласат сите. Андреј вчера ми спомна дека е договорен нешто за во Недела, но овде не ми кажаа ништо за тоа (можеби не знаат сите). Имаме на располагање и цел амфитеатар ама ќе треба да контактираме со луѓе кои што се грижат за ова.</div><div><br></div><div><br>ПС<br>Наводно Интернетот во просторијата е слаб и никој не е сигурен дали има прожектор. Исто и за ова ќе ве известам покасно.<br><br></div><div>Поздрав</div></div>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>