<div dir="ltr">Здраво дечки,<div><br></div><div>знам дека знаете што се дешава со окупациите, па само ќе ве известам околу моменталната ситуација.</div><div><br></div><div>Поради тоа што мислам дека е протребно да се работи на практични работи и да се создаваат ад-хок работни групи кои би работеле на она што сакаат во моментот, успеав да издејствувам да се обезбеди посебна просторија во која ова може да се одвива непречено.</div><div><br></div><div>Сакам да ве поканам сите кои сакате да не поддржите и сакате да работиме нешто слободно да дојдете. Давајте предлози што се како може да се организира и мислам дека сите заедно може да најдеме интересни идеи за работа. Бројот на собата кажаа дека е 110, но мислам дека не се баш сигурни така да ќе ве известам за локацијата накнадно. Во секој случај ќе ставиме натпис за да се пронајде полесно.</div><div><br></div><div>Во поглед на класични предавања, јас мислам дека е во ред да се оддржуваат во таа просторија доколку се согласат сите. Андреј вчера ми спомна дека е договорен нешто за во Недела, но овде не ми кажаа ништо за тоа (можеби не знаат сите). Имаме на располагање и цел амфитеатар ама ќе треба да контактираме со луѓе кои што се грижат за ова.</div><div><br></div><div><br>ПС<br>Наводно Интернетот во просторијата е слаб и никој не е сигурен дали има прожектор. Исто и за ова ќе ве известам покасно.<br><br></div><div>Поздрав</div></div>