<div dir="ltr">На 7-ми и 8-ми март (сабота и недела) во тек на 48 часа ќе се одржи студентски хакатон во просториите на МОФ.<div><br></div><div>Идејата на хакатонот е да се изработуваат апликации кои учесниците сметаат дека ќе го подобрат високото образование. Таргет група се студенти, на додипломски и постдипломски кои имаат барем малку искуство со програмирање. Од студентите ќе се очекува да си донесат лаптоп на кој ќе имаат поставено развојна околина.</div><div><br></div><div>Па, кој е заинтересиран може да се пријави на линков: <a href="http://www.mof.mk/studentski-hakaton/">http://www.mof.mk/studentski-hakaton/</a></div><div><br></div><div>Андреј<br>
</div></div>