<div dir="ltr">И тука зборував на темава: <a href="http://it.com.mk/it-nastan-ajde-da-napravime-kul-aplikacii-na-studentski-hakaton/">http://it.com.mk/it-nastan-ajde-da-napravime-kul-aplikacii-na-studentski-hakaton/</a></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-02-23 12:14 GMT+01:00 Andrej T. <span dir="ltr"><<a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">На 7-ми и 8-ми март (сабота и недела) во тек на 48 часа ќе се одржи студентски хакатон во просториите на МОФ.<div><br></div><div>Идејата на хакатонот е да се изработуваат апликации кои учесниците сметаат дека ќе го подобрат високото образование. Таргет група се студенти, на додипломски и постдипломски кои имаат барем малку искуство со програмирање. Од студентите ќе се очекува да си донесат лаптоп на кој ќе имаат поставено развојна околина.</div><div><br></div><div>Па, кој е заинтересиран може да се пријави на линков: <a href="http://www.mof.mk/studentski-hakaton/" target="_blank">http://www.mof.mk/studentski-hakaton/</a></div><div><br></div><div>Андреј<br>
</div></div>
</blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature">Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a></div>
</div>