<div dir="ltr"><div><div>Значи НСНД Струга викендот од 12ти до 14ти <br><br></div>Други информации ќе има во текот на неделава. Потребен ми е број на луѓе на кои им треба смештај за да средам со место за спиење. Би било добро во текот на денов да знам некоја бројка.<br><br></div><br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-06-01 7:50 GMT+00:00 Goce Mitevski <span dir="ltr"><<a href="mailto:goce.mitevski@gmail.com" target="_blank">goce.mitevski@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><span class="">> Кој планира да доаѓа и на кого ќе му треба смештај, да можам да доорганизирам смештај и место.<br>
<br>
</span>Пишете целосни информации на листава, за луѓето што не ја следат таа на НСНД.<br>
<br>
Поздрав,<br>
Гоце<br>
<br>
--<br>
<br>
Goce Mitevski<br>
Independent Graphic and Web Designer<br>
<br>
■ <a href="http://www.nicer2.com/" target="_blank">http://www.nicer2.com/</a><br>
■ <a href="http://www.linkedin.com/in/gocemitevski" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/gocemitevski</a><br>
<br>
<br>
I'm on Twitter: @GoceMitevski<br>
<div><div class="h5"><br>
<br>
2015-06-01 9:17 GMT+02:00 Jovanka Gulicoska <<a href="mailto:jovanka.gulicoska@gmail.com">jovanka.gulicoska@gmail.com</a>>:<br>
> Кој планира да доаѓа и на кого ќе му треба смештај, да можам да<br>
> доорганизирам смештај и место.<br>
><br>
><br>
><br>
><br>
><br>
> 2015-05-12 9:55 GMT+00:00 Jovanka Gulicoska <<a href="mailto:jovanka.gulicoska@gmail.com">jovanka.gulicoska@gmail.com</a>>:<br>
>><br>
>> Хелоу,<br>
>><br>
>> мислам дека малце касниме со ова.<br>
>> Да се договориме кој датум ни одговара за да можеме да пишеме на листата<br>
>> на НСНД.<br>
>> Првиот или вториот викенд од јуни?<br>
>><br>
>> Поздрав,<br>
>> Јованка<br>
><br>
><br>
><br>
</div></div>> _______________________________________________<br>
> Ossm-members mailing list<br>
> <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
> <a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
><br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div><br></div>