<div dir="ltr">Кој планира да доаѓа и на кого ќе му треба смештај, да можам да доорганизирам смештај и место.<br><br><br><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-05-12 9:55 GMT+00:00 Jovanka Gulicoska <span dir="ltr"><<a href="mailto:jovanka.gulicoska@gmail.com" target="_blank">jovanka.gulicoska@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div><div><div><div>Хелоу,<br><br></div>мислам дека малце касниме со ова.<br></div>Да се договориме кој датум ни одговара за да можеме да пишеме на листата на НСНД.<br></div>Првиот или вториот викенд од јуни?<br><br></div>Поздрав,<br></div>Јованка<br></div>
</blockquote></div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>