<html><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:times new roman, new york, times, serif;font-size:24px"><div id="yui_3_16_0_1_1433927656108_3774">Како што ве замолив стопати до сега ве молам веднаш да ме извадите од вашата дописна листа. Не сакам да добивам веќе ништо од вас.</div><div id="yui_3_16_0_1_1433927656108_3774">Истотака, да знаете, како што и за ова до сега сто пати ви имам кажано, официјалниот метод за унсубсцрибе не ви функционира. </div></div></body></html>