<div dir="ltr"><div>Да, Копанки практично не постои. Има едно одмаралиште под Молика некаде, но не знам дали функционира.<br><br></div>За жал тој викенд не можам, но во случај да се иде 1.-2. август - веројатно ќе можам.<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-07-07 0:13 GMT+02:00 Goce Mitevski <span dir="ltr"><<a href="mailto:goce.mitevski@gmail.com" target="_blank">goce.mitevski@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><span class="">> Инaче Гoце шири шпекулaции, не нaјдoв декa гo ренoвирaле кoпaнки пoсле пoжaрoт. :)<br>
<br>
</span>Изгледа, да.<br>
<br>
<a href="http://tinyurl.com/nsdp5hz" rel="noreferrer" target="_blank">http://tinyurl.com/nsdp5hz</a><br>
<span class="im HOEnZb"><br>
--<br>
<br>
Goce Mitevski<br>
Independent Graphic and Web Designer<br>
<br>
■ <a href="http://www.nicer2.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.nicer2.com/</a><br>
■ <a href="http://www.linkedin.com/in/gocemitevski" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/gocemitevski</a><br>
<br>
<br>
I'm on Twitter: @GoceMitevski<br>
<br>
<br>
</span><div class="HOEnZb"><div class="h5">2015-07-06 23:59 GMT+02:00 Georgi Stanojevski <<a href="mailto:glisha@gmail.com">glisha@gmail.com</a>>:<br>
> Инaче Гoце шири шпекулaции, не нaјдoв декa гo ренoвирaле кoпaнки пoсле<br>
> пoжaрoт. :)<br>
><br>
> Али вaријaнтaтa дa спиеме петoк/сaбoтa зa дa не гo oдиме тoлку рaнo пaтoт сo<br>
> кoли oстaнувa aмa дoлу вo Битoлa.<br>
><br>
> On Jul 6, 2015 11:57 PM, "Andrej T." <<a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com">andrejtrajchevski@gmail.com</a>> wrote:<br>
>><br>
>> Ја би дошол ако сум у Скопје. Веројатно ќе бидам али не е 100% сигурно.<br>
>> Така да +0.8 :-)<br>
>><br>
>> 2015-07-06 23:30 GMT+02:00 Natasha Lazarovska<br>
>> <<a href="mailto:natasha.lazarovska@gmail.com">natasha.lazarovska@gmail.com</a>>:<br>
>>><br>
>>> Супер идеја! Јас сум за и една другарка исто. Првата варијанта со идење<br>
>>> во петок е топ :-)<br>
>>><br>
>>><br>
>>> > Се договараме со Глиша и Дамјан за дводневна тура на Пелистер<br>
>>> > наредниве недели... најверојатно при крај на јули ~ 25. Планот е, и да<br>
>>> > се бањаме во езерата. :)<br>
>>> ><br>
>>> > Колку сме за? Да се преброиме за да имаме точен број на места што би<br>
>>> > ги резервирале за преспивање во планинарскиот дом Копанки, кој што,<br>
>>> > колку што знам е скоро реновиран.<br>
>>><br>
>>> Идејaтa е дa oдиме:<br>
>>> - Петoк пoручек. Спиеме вo Кoпaнки. Сaбoтa нaутрo oдиме дo врв(5чaсa) пa<br>
>>> дo гoлемo езерo(2чaсa пo рaмнo, преку мaлo).<br>
>>> Тaму се зaебaвaме и спиеме и вo неделa се врaќaме или пo истиoт пaт oкoлу<br>
>>> 6чaсa или преку Ниже пoле двa чaсa пa сo тaкси дo кoлите штo се нa<br>
>>> Мoликa/Кoпaнки.<br>
>>><br>
>>> - Другa вaријaнтa сo тргaње рaнo, рaнo вo сaбoтa и гo рипaме спиењетo вo<br>
>>> Кoпaнки.<br>
>>><br>
>>> > Поздрав,<br>
>>> > Гоце<br>
>>> ><br>
>>> > --<br>
>>> ><br>
>>> > Goce Mitevski<br>
>>> > Independent Graphic and Web Designer<br>
>>> ><br>
>>> > ■ <a href="http://www.nicer2.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.nicer2.com/</a><br>
>>> > ■ <a href="http://www.linkedin.com/in/gocemitevski" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/gocemitevski</a><br>
>>> ><br>
>>> ><br>
>>> > I'm on Twitter: @GoceMitevski<br>
>>> > _______________________________________________<br>
>>> > Ossm-members mailing list<br>
>>> > <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
>>> > <a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
>>><br>
>>><br>
>>> _______________________________________________<br>
>>> Ossm-members mailing list<br>
>>> <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
>>> <a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
>>><br>
>>><br>
>>> _______________________________________________<br>
>>> Ossm-members mailing list<br>
>>> <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
>>> <a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
>>><br>
>><br>
>><br>
>><br>
>> --<br>
>> Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com">andrejtrajchevski@gmail.com</a><br>
>><br>
>> _______________________________________________<br>
>> Ossm-members mailing list<br>
>> <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
>> <a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
>><br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> Ossm-members mailing list<br>
> <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
> <a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
><br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>