<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-10-08 17:06 GMT+02:00 Aleks <span dir="ltr"><<a href="mailto:aleks@slobodensoftver.org.mk" target="_blank">aleks@slobodensoftver.org.mk</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Дали може да размислиме за некое поефикасно греење во рандом собата за зимава</blockquote></div><br>Пред малку во живо ми спомна за купување клима со инвертор, на старо, за стотина евра. Мене тоа ми звучи како океј опција (да пресметаме колку струја би штеделе и кога би ја исплатиле.)</div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">Исто така, ако ставаме треба да им кажеме на газдите.<br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature">Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a></div>
</div></div>