<div dir="ltr"><br>дали има во правилникот за непуштање луѓе во хаклаб ако не работат на open source?<div><br></div><div>О.о<br><br>ако нема, тоа е... </div><div><br></div><div><br></div><div><br><div><div><br></div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2016-02-03 18:34 GMT+01:00 Goce Mitevski <span dir="ltr"><<a href="mailto:goce.mitevski@gmail.com" target="_blank">goce.mitevski@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Здраво,<br>
<br>
Во хаклаб сме со Петар и Харис.<br>
<br>
Изработуваат игра (енџин Unity) и би сакале да го користат хаклабот<br>
минимум еден месец, за тоа. Би работеле секој работен ден од 10/11 до<br>
17/18 часот во Рандом. Би донеле еден десктоп и два монитори.<br>
<br>
Играта нема да биде open source.<br>
<br>
Планираат да донираат пари за користењето на простор.<br>
<br>
Кој е за? Кој е против?<br>
<br>
Поздрав,<br>
Гоце<br>
<br>
--<br>
<br>
Goce Mitevski<br>
Independent Graphic and Web Designer<br>
<br>
■ <a href="http://www.nicer2.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.nicer2.com/</a><br>
■ <a href="http://www.linkedin.com/in/gocemitevski" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/gocemitevski</a><br>
<br>
<br>
I'm on Twitter: @GoceMitevski<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature">Се читаме (Se chitame).</div>
</div>