<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2016-02-03 18:34 GMT+01:00 Goce Mitevski <span dir="ltr"><<a href="mailto:goce.mitevski@gmail.com" target="_blank">goce.mitevski@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Кој е за? Кој е против?</blockquote></div><br>Ја сум за, со тоа што не можам лично да се ангажирам (средување термини, отклучување, ништо од тоа.) Додека не си сметаме со термини и рандом собата не се претвори во канцеларија, не гледам зошто да не доаѓаат, и така е празна од сабајле таа соба.</div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">Инаку Харис го знам лично, преку мене е контактот, син на колега на татко ми е, така да во поглед на доверба и оставање клуч океј сме.<br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature">Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a></div>
</div></div>