<div dir="ltr">Ако се зачленат и плаќаат чланарина, и ако разбираат дека не можат како дома да се понашаат, туку дека се во хаклаб и треба да се спремни да споделуваат знаење и да соработуваат со другите што доаѓаат во хаклаб, не глеам зошто и како би забранил хаклабот вакво нешто...<br><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2016-02-04 1:53 GMT+01:00 Aleks <span dir="ltr"><<a href="mailto:aleks@slobodensoftver.org.mk" target="_blank">aleks@slobodensoftver.org.mk</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><span class="">On 03.02.2016 18:34, Goce Mitevski wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
Планираат да донираат пари за користењето на простор.<br>
<br>
Кој е за? Кој е против?<br>
</blockquote>
<br></span>
Несакам да звучам „злобниот“, но според муабетот што го слушнав преска, дечките се спремни да донираат ~20€ по човек. Ако се тројца, тоа значи дека месечно ќе се добива по 60€.<br>
<br>
Зима сме, тоа значи дека секој работен ден од 10 до 17 часот ќе има грејалка упалено во едната соба, со што ќе има додатен трошок со што мислам дека хаклабот уште повеќе ќе оди во минус (финансиски). Дали доколку ова е така (ако не е, нека ме поправи некој) сме спремни да го финансираме од хаклаб овој „настан“ ?<span class=""><font color="#888888"><br>
<br>
-- <br>
Aleksandar (Aleks) Lazarov<br>
- Dipl.-Ing in the field of Electronics, Radio Engineering and Signal Processing<br>
- Member of the Free Software Macedonia Organization<br>
- Ham Radio operator (Z32AL)<br>
- GNU/Linux user.</font></span><div class=""><div class="h5"><br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div></div>